Právě si prohlížíte V právních textech se běžně setkáváme se slovním spojením „without prejudice“. Jaký je jeho význam?

V právních textech se běžně setkáváme se slovním spojením „without prejudice“. Jaký je jeho význam?

Přesné určení významu vazby „without prejudice“, resp. právních následků ustanovení, v němž je použita, může být problematické. Pro přesnou interpretaci je vždy nezbytné, mimo jiné, pečlivé posouzení kontextu. Nejčastěji se nicméně setkáváme se třemi významy.

Obchodní právo: „without prejudice“ zpravidla znamená „bez dotčení“

V kontextu (zpravidla, ale ne výhradně) obchodního práva často narážíme na ustanovení podobná tomuto:

  1. Termination or expiry of the Contract shall be without prejudice to the rights of either Party accrued prior to termination or expiry and shall not affect the continuing rights of the Parties under this clause 10.

V těchto případech většinou slovní spojení překládáme jako „bez dotčení (např. nároku na…)“.

Účelem slovního spojení v těchto kontextech bývá ustanovit, že nastane-li určitá situace – např. jedna strana smlouvu vypoví – nezbaví se tím svých smluvních povinností. V právních překladech se s tímto významem setkávám nejčastěji.

Without prejudice correspondence

Takto označujeme ústní či písemná sdělení, která jsou nezávazná, resp. nejsou přípustná jako důkaz na základě právní zásady without prejudice rule. To znamená, že pokud během nezávazného vyjednávání učiní jedna strana nabídku, příp. explicitně či implicitně přizná existenci práva druhé strany (např. práva vlastnického jako v případu Ofulue & Anor v Bossert [2009] UKHL 16), nemůže se druhá strana tohoto dovolat u soudu.

Slovní spojení tak lze v tomto smyslu překládat jako „nepřípustný/á/é jako důkaz“, příp. obecněji jako „nezávazný/á/é“.

Dismissed with prejudice

Je-li (ob)žaloba dismissed with prejudice, znamená to, že se zamítá s konečnou platností, tzn. rozhodnutí je pravomocné. To dissmiss with prejudice = to dismiss a case without the ability for the case to be refiled or brought again. Věc se tedy stává res judicata.

Dismissed without prejudice pak Black’s Law Dictionary definuje jako „without abandonment of claim, right, privilege and without implied admission of liability“. Žalobu je tedy možné podat znovu, tzn. zamítá se nepravomocně.

Potřebujete kvalitní překlad důležité smlouvy? Anebo snad zakladatelské listiny či poslední vůle? Nechcete, aby se cokoliv ztratilo v překladu?

Napište mi ještě dnes.

Napsat komentář