V právních textech se běžně setkáváme se slovním spojením „without prejudice“. Jaký je jeho význam?

Přesné určení významu vazby "without prejudice", resp. právních následků ustanovení, v němž je použita, může být problematické. Pro přesnou interpretaci je vždy nezbytné, mimo jiné, pečlivé posouzení kontextu. Nejčastěji se nicméně setkáváme se třemi významy. Obchodní právo: "without prejudice" zpravidla znamená…

Pokračovat ve čtení V právních textech se běžně setkáváme se slovním spojením „without prejudice“. Jaký je jeho význam?