Právě si prohlížíte Anglie, Británie, Velká Británie, Britské ostrovy, Spojené království. Vyznáte se v místopise?

Anglie, Británie, Velká Británie, Britské ostrovy, Spojené království. Vyznáte se v místopise?

Tisíce turistů ročně vyrazí do Anglie, avšak na místo nikdy nedorazí. Ne snad kvůli nehodě nebo neoblomným imigračním úředníkům. Prostě dorazí jinam. Do Walesu, do Skotska, do Severního Irska. A jakkoliv je pravdou, že geografické pojmy nezřídka zaměňují i novináři a politici, vy je budete po přečtení tohoto článku znát jako abecedu. Tak pojďme na to!

Anglie

Anglie (England) je největší a nejlidnatější zemí v rámci státního útvaru Spojeného království. K Anglii patří také několik ostrovů, z nichž největší je ostrov Wight (Isle of Wight). V Anglii žije asi 85 % populace Spojeného království s tím, že tento podíl dlouhodobě roste.

Británie

Británie (Britain) a Velká Británie (Great Britain) znamenají totéž. Označujeme takto ostrov, na němž se nachází Anglie, Wales a Skotsko. Pozor: Severní Irsko je sice součástí Spojeného království, ale ne Velké Británie.

Britské ostrovy

Britské ostrovy (British Isles) je nepolitické označení skupiny ostrovů v západní Evropě. Kromě Velké Británie a Irska sem patří také Normanské ostrovy (Channel Islands) nacházející se v průlivu La Manche, ostrov Man (Isle of Man) mezi Británií a Irskem, a dále souostroví Hebridy a Shetlandy lemující Skotsko. Termín „Britské ostrovy“ se z pochopitelných důvodů netěší velké oblibě v Irsku. Proto se v irštině občas setkáme s pojmem Oileáin Iarthair Eorpa (Západoevropské ostrovy). V angličtině ale tento termín neuslyšíte. Naopak běžně se můžete setkat s označením British Islands, což jsou Britské ostrovy bez jižního, ale včetně Severního Irska. Divné, co?

Takhle to dopadá, když se do zeměpisu začne tahat politika!

Spojené království

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) je oficiální název státního útvaru, jehož hlavním městem je Londýn. Spojené království je tvořeno čtyřmi zeměmi (countries): Anglií, Skotskem, Walesem a Severním Irskem.

Závislá území – tady ušetříte na daních

Formální součástí Spojeného království není ostrov Man (určitě jste o něm slyšeli, jezdí se tu podle některých zdrojů nejdrsnější motocyklový závod na světě Tourist Trophy). A do Spojeného království nepatří ani Normanské ostrovy Jersey a Guernsey v Lamanšském průlivu. Jde o tzv. závislá území (crown dependencies), území, která jsou sice oficiálním majetkem Koruny, avšak mají vlastní samosprávu. Na ostrově Man díky tomu neexistují mimo obce všeobecně platné rychlostní limity a jsou zde mimořádně nízké daně (jde o tzv. daňový ráj).

A podle některých zdrojů je Tynwald, místní parlament založený v roce 979, nejdéle nepřetržitě fungujícím národním legislativním orgánem na světě. V roce 1881 pak ostrov Man jako první země světa uzákonil volební právo žen.

Zámořská území – tady ušetříte na daních a ještě se opálíte

Zmíním ještě tzv. zámořská území (British Oversees Territories). Tato území nejsou součástí Spojeného království, ani závislými území. Platí zde ale tzv. svrchovanost koruny. Jde typicky o bývalé britské kolonie, které v současnosti požívají vysoké úrovně samosprávnosti s tím, že Spojené království zůstává odpovědné pouze za jejich obranu a zahraniční politiku. Hlavou státu je zde britský panovník. Mezi zámořská území patří třeba Kajmanské ostrovy, Britské panenské ostrovy nebo Gibraltar.

Mnohem víc, než jen zeměpis

Vraťme se na chvíli do ČR.

Mezi Čechami, Moravou a Slezskem existují nemalé kulturní a historické rozdíly. A buďme k sobě upřímní, tyto rozdíly rozdmýchávají rivalitu a spory. Jenže ať žijete 50 m od Karlova mostu, 70 m od vinice na Pálavě, anebo 100 m od polské hranice v Českém Těšíně, vztahují se na vás na národní úrovni tytéž zákony. Platíte stejnou daň z příjmu, coby majitel firmy máte stejné povinnosti, do důchodu jdete ve stejném věku, používáte sjednocené tiskopisy. V rámci Spojeného království toto neplatí. Zde vedle sebe existují tři odlišné právní systémy!

Odlišné právní systémy

Anglie a Wales jsou známé tím, že zde platí common law, nekodifikované angloamerické právo, jehož znakem je rozhodování kauz na základě precedentů. Skotské právo je naopak v mnoha ohledech podobné právu kontinentálnímu, tj. právu vycházejícímu z římské právní tradice, jehož nejdůležitějším pramenem je právní předpis. Svůj právní systém má i Severní Irsko. A své vlastní zákony mají i závislá území a zámořská území.

V praxi to znamená, že se na fyzické i právnické osoby vztahují jiné povinnosti a jiná práva, a to jak vůči státu, tak vůči sobě navzájem.

Uvedu pár příkladů. Ve Skotsku se dělení majetku po rozvodu řídí místním zákonem o právu rodinném – The Family Law (Scotland) Act – z roku 1985, který více méně předpokládá rovné dělení. V Anglii, kde platí zákon o uzavírání a rozvodu manželství (Matrimonial Causes Act) z roku 1973, jsou mnohem více akcentovány reálné potřeby zúčastněných stran, především dětí, a jakékoliv dělení majetku bývá často možné až několik let po formálním zániku manželství.

Významné rozdíly mezi skotským a anglickým právem dále najdeme např. v oblasti dědického práva. Pokud máte sepsanou poslední vůli a poté se oženíte či provdáte, v Anglii se vaše vůle automaticky stává neplatnou, zatímco ve Skotsku platí dále. Dále platí, že zatímco v Anglii musíte závěť podepsat před svědkem, ve Skotsku svědka nepotřebujete, resp. pokud svědka máte, může se stát obmyšlenou osobou (tou, která dědí), což v Anglii nejde. A ruku v ruce s nehomogenitou anglosaského světa jde samozřejmě také odlišná terminologie. Zorientovat se v tomto všem je někdy výzva. Jde ale o nezbytný předpoklad pro výkon překladatelské a tlumočnické profese.

Potřebujete ověřený překlad, protože chcete studovat v zahraničí? Podnikáte a poptáváte soudní překlad stanov společnosti? Anebo vás v Anglii čeká rozvodové řízení a hledáte tlumočníka, který vás jím provede?

Napište mi ještě dnes.

Napsat komentář